Emigration

Lappmarken drabbades hårt av missväxt på 1860-talet. Frostnätter förstörde skördarna innan de hunnit mogna. Speciella undervisare skickades ut för att lära allmogen att samla in, bereda och använda nödbrödsämnen. Det kunde vara bl.a. lavar och mossor som mankunde baka bröd på eller använda i gröt. Stensele socken drabbades åter av missväxt i början av 1900-talet. År 1902, 1903 och 1907 kan betecknas som verkliga nödår. Det är inte så svårt att förstå varför emigrationen från socknen till USA och Canada är som störst under de första 10 åren på 1900-talet. Det är främst personer med anknytning till jordbruket som emigrerar. Från Gunnarn emigrerar 77 st och från Skarvsjön, Barsele, Pauträsk och Åskilje ca 30 st från respektive byar.

Det fanns även andra orsaker till emigrationen. Familjerna var väldigt barnrika och de mindre hemmanen kunde inte försörja så många personer. Lönerna var dåliga och emigrationen gav männen en möjlighet att slippa undan militärtjänsten. Propagandablad som spreds ut bland gårdarna utmålade även Amerika som landet med obegränsade möjligheter.

I den här listan finns en stor del av de personer som emigrerade från Stensele socken mellan 1893-1927.

Min morfars far, Israel August Israelsson f. 1877, hade ett jordbruk i Skarvsjö, Stensele. Han var en av dom som emigrerade år 1910. Familjen lämnades kvar i Sverige medan Israel August åkte över till USA för att förbereda familjens emigration genom att köpa ett jordbruk. Färden gick från Göteborg till Ellis Iland via Liverpool.

Den 29 oktober 1910 avgick skeppet på bilden från Liverpool. Mauretania som skeppet hette byggdes av Swan, Hunter & Wigham Richardson Limited, Newcastle, England, 1907. Vikt 31,928 gross ton; 790 (bp) fot långt; 88 fot brett. Ångturbin motorer, fyra propellrar. Marshfart 25 knop. 2,335 passagerare (560 firsta klass, 475 andra klass, 1,300 tredje klass).Byggt för Cunard Line, Britisk flagg, år 1907 och döpt till Mauretania. Liverpool-New York trafik. Tjänstgjorde i krig, 1914-18. Använd i huvudsak som kryssningsfartyg, 1930-34. Skrotad i Skottland år 1935.

När de kom fram till USA, den 4:e november, registerades alla emigranter i "LIST OR MANIFEST OF ALIEN PASSENGERS FOR THE UNITED STATES IMMIGRATION OFFICER AT PORT OF ARRIVAL." Israel Augusts registrering finns med och kan ses här, vänstra uppslaget, högra uppslaget. Ett halvår senare återvände han till Sverige och Skarvsjö, Stensele för att hämta familjen. Jordbruket i Skarvsjö såldes och familjen reste ner till Göteborg. Väl framme i Göteborg visade det sig vid en läkarundersökning att Isrelel Augusts fru, Eva Matilda, hade en sjukdom i lungorna och därför inte fick åka med. Emigrationen kom av sig, och de reste därmed tillbaka och köpte ett jordbruk i Pauträsk, Stensele.