Af min broder Jacob Jonsson, Sandvik har jag denna dag ... kommit femtio RD. Rent forsom mig t...kommande stubberätts utlösen från mitt faders hemman Kyrkberget .r..änn.. af qvitteras Stensele den .. September 1865

Jon Jonsson i Bäckmark