Till min son Jacob Jonsson upplåter jag ....

                                    ...... Stensele den 13 Juli 1874.

                                           Jonas Jonsson i Bäckmark