Personakt Antavla

744 Ericus Emopragrius Fluur

Kyrkoherde och prost. Blev 78 år.

Far:1488 Jonas Fluur (<1586 - 1668)
Mor:1489 Anna Svenonia (1590? - )

Född:1617-03-17 Torsåker (X) 1)
Död:1695-11-30 Skellefteå (AC)

Barn med 745 Kristina Bjugg (1625? - 1664?)

Barn:
372 Hans Fluur (1654 - 1708)

Noteringar

Ericus Emporagrius. Kyrkoherde i Skellefteå (AC). Född 1617-03-17 i Torsåker (X) (Bygden: Härnosands stifts herdaminne del IV, Uppsala 1928). Student 1631 upptog han namnet Emporagrius efter ett par morbröder. Vid 18 års ålder höll han i Uppsala en latinsk oration. Prästvigd 1838, promoverad till fil.mag 1646. Åtföljde som utnämnd legationspredikant samma år en ambassad till Ryssland. Efter åtkomsten erhöll han Njurunda pastorat 1650. Nämnes prost. I skrivelse 1657 rekommenderar Härnosands domkapitel mäster Erik Fluur till kyrkoherde i Skellefteå (AC) av de skäl: Att han är en skickelig och wälkänd man, som med goda prof uti synodis haver sig bevisat. Han erhöll konung Carl X Gustafs fullmakt å Skellefteå (AC) pastorat 1658 och tillträdde året därpå. Kom med sin företrädares änka i en träta, som t.o.m drogs inför Consistorium regni vid riksdagen den 14 november 1660. "Henne vart lofvad av sin mans successore vid dess trädande till geldet, att hon på eet åhr skulle få sig tillgodo niuta uppbörden av 100 bönder i församlingen.." Av olika skäl befann sig Fluur i trångmål och kunde ej fullfölja löftet. Härtill kom att prästgården brann ner 1 maj 1681. Konung Carl XI tog sitt nattkvarter hos prosten under sin Torneåresa 1694. Fluurs porträtt, målat 5 nov 1691, sitter i kyrkans sakristia. Sterbhuset skänkte en stor ljuskrona till kyrkan. Död 1695-11-30 i Skellefteå (AC)
Källa: Sten Hofvenstam
(Härnosands stifts herdaminnen)
-------


Noteringar Erik Emporagrius Fluur var kusin med den Erik Emporagrius
som blev biskop i Strängnäs och var drottning Kristinas biktfader.
"Vår" Erik fick, antagligen på rekommandation av kusinen, följa med
drottning Kristinas 150 man stora ambassad på en resa till Moskva
våren 1647. Han utnämndes till legationspredikant. Delegationen
återvände till Stockholm i början på 1648. (Legaterna var framme den
20 januari och de övriga den 26 januari.) Omständigheterna tyder på
att Erik hade en hustru som väntade på honom där. Den förstfödda
dottern Anna kom till världen redan den 10 november 1648. Då det
rimligen bör ha tagit lång tid att avveckla en så stor ambassad, torde
inte Erik Fluur ha haft någon möjlighet att resa hem till en hustru på
annan ort. Källa: Ulrika Paulsson-internet 2001


Källor

1)Bygden: Härnosands stifts herdaminne del IV, Uppsala 1928