Personakt Antavla

2758,1432,6552,6600,6712,7352,3990 Pål Pålsson

Nybyggare i Agnäs, Nordmaling (AC). Blev ca 58 år.

Far:5516,2864,13104,13200,13424,14704,7980 Pål Unknown (1560 - )

Född:omkring 1590 Viksjö, Stigsjö (Y) 1)
Död:omkring 1648 Agnäs, Nordmaling (AC) 1)(Släkt o Hävd 2/88)

Barn med ?

Barn:
716,3276,3300,3356,3676 Mats Pålsson (1615? - 1659)
1379,1995 Beata (Beda) Pålsdotter (1627? - 1678)

Noteringar

Enligt domboken 1649 17/2 §<7, död före detta datum. Finne från Viksjö. Bonde i Viksjö, från omkring 1638 i Agnäs, Nordmaling. DB 1671 23/6: Efter Per o Johan Eskilsöners vittnande i Agnäs blef afsagt att Olof och Per Pålssöner skola njuta sin stiufmoder att utbekomma deras arff efter sin sal. Modher 50 skyl rogh, som är en tridiepartt af tvenna bolands svedior, wälförstående att dee tillbakagiva tredieparten uthsädhe och tijonde som deras fadher sahl. Påul Påulsson allena utladhe.DB 1673 25/8: PE i Agnäs sökte 1 sädesland jord ib på sina stiufbarna vägnar som uti Pål Pålssons hemman dersammanstädes skall vara inkommit wtan betalning, som sahl. Påhl sielf skall hafva bekänt..(Leif Boström)


Källor

1)Leif Boström