Personakt

1370,1376,706,712,3272,3296,3352,3672,1992,4010 Johan Philipsson Hilduinen

Finne, Nybyggare. Blev högst 70 år.

Född:1620 Kuusamo, Kemi, Finland 1)
Bosatt:från 1678 Örträsk, Lycksele (AC) 2)Utflyttad från Kuusamo i Maanselka kappskatteland i Kemi lappmark, Finland. Inflyttad 1678 till Örträsk.
Död:1690 Örträsk, Lycksele (AC) 1)

Barn med 1371,1377,707,713,3273,3297,3353,3673,1993,4011 Anna Unknown

Barn:
688,996 Samuel Johansson (1645? - 1722)
685,353,2005 Margareta Johansdotter (1650? - 1708)
356,1636,1648,1676,1836 Johan Johansson (1658 - 1718)

Noteringar

HB s144-6 RoR s336 ÖÄ s7

Barn:

Margreta Johansdotter

Samuel Johansson

Erik Johansson

Johan Johansson, född 1658

Källa Kjell-Åke Lundström´s CD

Johan Philipsson Hilduinen kom till Örträsk som den förste finske nybyggaren 1678. Västerbotten var relativt obebyggt och obrukat på den tiden, och för att få dit brukare och antagligen för att få in pengar till staten (det sistnämnda säkert det viktigaste) så gav kungen nybyggarna ett antal års skattefrihet. Många kom från Finland, som på den tiden också var svenskt, bland annat denne Johan. Han hade hela familjen med sig, och gården han byggde finns delvis bevarad än idag och är numera hembygdsgård. En fin träskulptur som föreställer Johan finns placerad på gården.

Domboken i Arnäs tingslag i Ångermanland meddelade den 1 mars 1681:"Johan Philisson en finne som hafwer sig nedersatt på Chronones Allmänning wid Öhrträsket, som ligger en gammall Mijl ifrån Landsron emillan Umeå och Ångermanlandh, begiärer tillstånd få sigh dher nedersättia, och åthniuta några Åhrs frijhet till Egors uparbetande" Han vill alltså komma i åtnjutande av de sk lappmarksprivilegierna som utlovades i 1673 års lappmarksplakat genom att begära frihetsår dvs skattefrihet för sitt nybygge. Det därpå följande hösttinget i Arnäs som hölls den 4 november 1681 avslöjade vilka nybyggare som då fanns i berörda tingslag. Om Johan Philipsson i Örträsk framkommer att han var "ditkommen för 3 Åhr sedan". Johan kom således till Örträsket år 1678 och blev därmed den förste nybyggaren i Lycksele (AC) lappmark. Örträsk beskrives år 1671 i samband med den inventering som gjordes för att anvisa områden lämpliga för nybyggen: " Här ha vildrenar sitt tillhåll i stor myckenhet sommar och vinter; bäver kan fångas i bäckarna, björnar, vargar, rävar, mårdar, lekatter, ekorrar och fågel finnas i tämmeligen ymnighet här" Av fisk fanns i Örträsket gädda, aborre, harr och mört, samt längre upp i älven både laxöring och röding, denna läckra fjällfisk, som "hafwer en mächta ljuflig smak när han färsk kokadt warder"


Källor

1)Björn Pihlström-internet
  
2)Leif Boström
Text på fundamentet: JOHAN PHILIPSSON HILDUINEN, FINLAND
ÖRTRÄSKS FÖRSTA NYBYGGARE 1678