Personakt Antavla

1488 Jonas Fluur

Kyrkoherde i Torsåker, X. Blev minst 82 år.

Far:2976 Hans Andersson (- 1586)

Född:före 1586 1)
Död:1668 Torsåker (X)

Barn med 1489 Anna Svenonia (1590? - )

Barn:
744 Ericus Emopragrius Fluur (1617 - 1695)

Noteringar

Kom till Torsåker (X) som komminister 1612 och valdes av sockenborna till kyrkoherde 1614. Gift med Anna, företrädarens dotter.Fem barn. Kontraktsprost 1647. År 1624 fick Fluur Gammelstilla som gåva av Gustav II Adolf och brukade stället som fäbod till år 1652, då det såldes till myntmästaren Isac Kock för 250 riksdaler specie. Samma år antecknade Fluur i tiondeboken, vilket uppenbarar den hunger och nöd som rådde: Effter thet bliffwer stort Åtherslag i thetta Åhret på fålket wåller then stora Hunger, som nu tränger, bondhe och hustro, söner och döttrar, dränger och pigor, till att draga utaff Socknen hwilke nu i Höst ähre bårtreste till att sökia sin näring och bårgenskap och för den skull ståå huss och heem i ödhe. Han dog i socknen och hans gravhäll hittades och tillvaratogs vid en dikesgrävning i Solberga 1928. Den hade någon gång i tiden ansetts lämplig att lägga i en avloppstrumma.(Eriksson: Torsåkers kyrka 1758-1958)


Källor

1)Bygden: Härnosands stifts herdaminne del IV, Uppsala 1928