Personakt

3006 Nicolaus Petri Turdinus

Kyrkoherde i Bygdeå (AC) 1593-1626. Blev ca 66 år.

Född:omkring 1560 1)
Död:1626 Bygdeå (AC) 2)

Barn med ?

Barn:
1503 Britta Trast Nilsdotter (1590? - 1653)

Noteringar

Kyrkoherde i Bygdeå (AC) 1593-1626. Han var kaplan i Bygdeå (AC) då han genom kungl.brev 3 december 1591 erhöll frihet för sitt hemman i Gullmark, benämnes ännu kaplan 21 januari 1593, men underskrev redan s.å. Upsala mötes beslut som pastor.. Söderköpings riksdagsbeslut 1595 är likaledes av honom undertecknat. I saköreslängden för år 1615 heter det:" Oluf Jonsson i Brende hafver uthi hastelig modhe talat oquedens ord emot sin kyrkioherde her Niels, blef therföre saaker tre mark" Herr Nils´stil i samtida handlingar förråda en kraftig och rask hand, men i ett intyg, som han 15 november 1624 utfärdat...förråder den darrande stilen den tilltagande ålderdomen. Han afled 1626. "Efter pastoris dödh fanns månge gäld, såldes boskapen och hästar bådhe små och stooran, och hermed betaltes gelden", antecknas i socknens boskaps- och mantalslängd för 1627. (Härnösands stifts herdaminnen)


Källor

1)Sten Hofvenstam
  
2)Bygden: Härnosands stifts herdaminne del III, Uppsala 1928