Personakt

1492 Gerhardus Gerhardi, Jonae

Kyrkoherde i Skellefteå (AC). Blev ca 68 år.

Född:omkring 1555 1)
Död:1623 Skellefteå (AC) 1)

Barn med 1493 Brita Andersdotter (Grubb) (1585? - )

Barn:
746 Anders Gertson Gerzonius (1620? - 1700)

Noteringar

Enligt uppgift född av lappska föräldrar, upptagen av en pastor i Piteå och uppfostrad tillsammans med hans söner. Under de liturgiska oroligheterna synes han någon tid uppehållit sig i hertig Carls furstendöme och utnämndes sedan till konung Johan III:s hovpredikant. Vid denna tid lär hans moder ännu varit i livet och vårdades med mycken vördnad i hans hus. Såsom utnämnd kyrkoherde i Skellefteå (AC) var han i febr 1584 närvarande vid drottning Catharina Jagellonicas ståtliga begravning samt befriades från den utgående kostgärden. Genom särskilt kungl. brev 19 juni 1584 erhöll han frihet från taxen, borgläger och gärder för två år. Herr Gerdt synes varit särskilt gynnad av konungen, ty 6 dec 1591 fick han även sitt hemman i Ursviken fritt från alla utlagor. Men sedan kom omslaget; han undertecknar Uppsala mötes beslut 1593, och nu heter det i Uppsala domkapitels protokoll 28 juni s.å: "Ex citatione capituli var tillstedes D. Gerardus in Skelleftea och publice blef tiltalat om thet ärendet, han skulle hafua varit skylt för, medan han war i furstendömet. Wardt så beslutet, at han sin defension, som han wille giöra, therpå skulle senda i furstendömet till Hans F.N. Hertig Carl och fly sig ytermera bewis om han therföre kunne giöra sig frij. Ty ingen i Capitlet wiste något om hans sak, honom til att förelägga annat ähn thet the publice hörde aff Hans F.N. Hertig Carl i Stockholm". Vad som lagts honom till last nämnes ej, och han har väl kunnat vederlägga anklagelsen, enär han behöll sitt ämbete. Han underskrev prästerskapets försäkran 19 febr 1594, var deputerad vid riksdagen 1598, vars beslut han 20 febr undertecknat, likasom och riksdagsbeslutet 18 mars 1607. Under hans tid visiterades församlingen sommaren 1585 av ärkebiskop Andreas Laurentii och 1 maj 1616 av ärkebiskop Petrus Kenicius. Avled 1623 sedan han innehaft pastoratet i nära 40 år. I testamente efter honom gavs 20 daler till kyrkan. "Bodde på Gran nedom Bergsholmen, som nu är överväxt med skog, varav sonen antog tillnamnet". Sonen Johan, adlad Graan, landshövding över Öster- och Västerbotten. Han säges vara den ende av lappextraktion, som fått inträde på Sveriges riddarhus. (Härnösands stifts herdaminnen)


Källor

1)Sten Hofvenstam