Personakt Antavla

478 Anders Danielsson

Bonde i Tavelsjö - Degerfors - Åmsele - Abborrträsk, Lycksele (AC).. Blev högst 74 år.

Far:956 Daniel Königsson (1678? - 1721)
Mor:957 Anna Olofsdotter Häggström (1679 - 1758)

Född:1705 Umeå lfs (AC) 1)
Död:1779 Abborrträsk, Lycksele (AC) 1)

Äktenskap med 479 Sara Matsdotter Nyman (1700 - 1776?)

Vigsel:1725-11-28 Umeå lfs (AC) 1)

Barn:
239 Sara Andersdotter (1740 - 1810)

Noteringar

Ur Post- och Inrikes Tidningar 1767: "Umeå den 25 juni sistlidne Annandag Pingst, blev, till underdånigaste följe av Hans Kungliga Majestäts nådiga förordnande, av detta länets befallningshavande, uti allmän Sockenstämma, och flera ståndspersoners närvaro, en silvermedalj given åt nybyggaren Anders Danielsson i Åmsele och Umeå socken, av 63 års ålder, vilken uti Lands-Kulturen, visat så märklig flit, att han för sina 5 barn och barnbarn, uppdragit 4 stycken till hus och jord, väl uppodlade nybyggen, vilka han i ödemarken, 10 mil ifrån sockenkyrkan, av ris och rot upptagit, och dessutom nu åbor ett nyligen upptagit, eller det femte nybygget, som han ärnar sitt barnbarn. Sedan landshövdingen hållit ett till detta ämne lämpligt tal, med föreställning till samteliga närvarande allmoge, med vad nåd och välbehag Hans Kungliga Majestäts i nåder anser dylika flitiga jordbrukare, blev berörde medalj fäst på bemälde nybyggare, jämte tilsägelse, att uti alla samkväm få bära samma nådetecken, varefter han så väl, som närvarande ståndspersoner, hos landshövdingen, med middagsmåltid blev undfägnade."
Källa: Lotta Johanssons hemsida

-------------------------------------------


DB 1726 27/4 §9: Emot bonden AD i Tafvelsiön anförde sold. Per Spinnell besvär det öfver, att bem:de AD innehafver hans hustrus faders skattehemman af 27/64 mantal, begärandes Spinell att det återfå. Till förklar. häröfver ingaf AD en till HR uppställd skrift underskr. af ... AD var svåger till Spinell men hustrurna ej samsystrar. 1726 1/9: Fick behålla hemmanet tills vidare. 1727 6/4: Bef.m:s immission 6/9 1726 att få uppta Olof Perssons kronohemman, ödelämnat, i Degerfors. 1729 2/10: Försummat andra st bönd:s gudstjänst, friades. Um DB 1764 14/6: Upplästes .. nyb vid sk Abborrträsk, hvartill AD i Åmselet hos KB ansökning gjort ... tillstyrkt. "Märkelige bonden Anders Danielsson i Abborrträsk efterlåtne Enckia Catharina Michelsdr". Insynade fem nybyggen för sina barn, medalj 1767. Förekommer mellan 1727 och 1736 i Degerfors, Umeå lfs (AC). Förekommer mellan 1759 och 1779 i Abborrträsk, Lycksele (AC).

-------------------------------------------------------

Gift med

Sara Matsdotter Nyman, född 1700. Nybyggare i Åmsele, Lycksele (AC).

Gift 1768 ../1 i Lycksele (AC) med

Katarina Mikaelsdotter, född 1726 i Degerfors, Umeå lfs (AC). Bosatt i Åmsele, Lycksele (AC).

Barn i första giftet:

Maria Andersdotter, född 1723 i Abborrträsk, Lycksele (AC).

Erik Andersson, född 1726,

Natanael Andersson, född 1727

Israel Andersson, född 1731

Brita Andersdotter, född 1733

Sara Andersdotter, född 1740 10/8

/Kjell-Åke Lundström´s CD


Källor

1)Leif Boström