Personakt

23801,11969,23993 Sigrid Unknown


Barn med 23800,11968,23992 Olof "Gamle Olof" Jonsson Bure (1490? - 1557?)

Barn:
11900,5984,11996 Anders Olofsson Bure (- 1563?)

Noteringar

Sannolikt hustru till Olof Jonsson. Står för hemmanet 1558 (såsom hustru) och 1560 (såsom änka) (Leif Boström)