Personakt Antavla

Simon Olofsson

Birkarl. Blev minst 63 år.

Far:Olof Jönsson (1535 - 1593)
Mor:Barbro Unknown

Född:1560 Grenö, Degerfors, Umeå lfs (AC) 1)
Död:efter 1623 1)

Barn med Malin Mattsdotter (- 1568)

Barn:
Barbro Simonsdotter

Noteringar

Simon Olofsson var en av elva birkarlar som hade kunglig fullmakt att vara handelsmän inom Umeå lappmark
1606 fick Simon enligt kunglig fullmakt rätt att vara handelsman inom umeå Lappmark.

Vinterting 10 november 1608, blir frikänd från ett horsmål

" Simon Olsson i Grenön är kommit i ryckte för sin legopiga Anna och haffwer sig så händt på en tijd om sommaren när Simon war i engen, och hans dräng Christiern med honom, sampt en annan piga,

och om nattena lågh de alle fyre tillhopa in i ett höö lodh, och som ther kom mykit miugh in i ladunn ; gick Simon uth och lade sigh wijdh eld staden och straxt kommo både pigorna effter honom, och sade sigh icke willia liggia qvar hoss drängen ;
det drängen mykit förtrööt; och när han kom hem till sijn maath moder sade han till henne ; lagh weet icke huru till stååt; att pigorna willia så gerna liggia hoos huusbonden, och han får väl liggia hos dem men icke iagh, och der aff wart Simons hustru wredh på förbemälde piga och sade till hänne; gack fanden i wall thin koos hädan;

ty du tör giffua orsaack att mijn man kommer uthij ondt ryckte för din slemsärks skull.
Sädan steltes hans dräng Christier in för rätta sampt pigan, och i åthskillige förhör berettade det samma så gick det till som förbemält är, och sade drängen, att samma Anna gjorde altigh narr och giäck utaff honom; Derföre sade han till sijna maathmoder; lätt Anna gåå och valla boskap, och inte följa oss till arbets, men ingen liijknelse till någon gierning haffuer lagh förnummit.

Hustrun gav mannen fri från alla misstanke.

Källa: Mattias Palmestål-internet


Källor

1)Mattias Palmestål-internet