Personakt

17682,18706 Bo Warniksson

Kyrkoherde i Umeå lfs (AC). Blev ca 58 år.

Född:omkring 1490 1)
Död:1548 Umeå lfs (AC) 1)

Barn med 17683,18707 Anna Nilsdotter (1490? - )

Barn:
8841,9353 Malin Boosdotter (1520? - )

Noteringar

Bo Warniksson (1530-48) uppges ha varit från Västerbotten. Under hans kyrkoherdetid började den genom reformationen ändrade gudstjänstordningen tillämpas här i orten. Kyrkan lär redan 1535 genom hans försorg fått sitt första orgelverk, ett mycket tidigt datum för en landsortskyrka. Första nattvardsgången enligt den nya ritualen sub utraque specie försiggick 1536 och första mässan på svenska hölls Kyndelsmässodagen 2 febr 1537, enligt anteckningar i en gammal bibel. Herr Boo utgav årligen 5 t:r stadgelax och brukade 1543 2 pundland skattejord i Västerhiske by. Han torde ha avlidit 1548, ty i detta års fogderäkenskaper redovisas för ett litet oförgyllt sliverstop om 11 lod, vilket testamenterats till konungen efter herr Boo i Uma. Fragmenten av en strax utanför kyrkan liggande gravsten, som ansetts vara hans, hade redan på 1700-talet oläslig inskrift. I Svea hovrätts arkiv (Acta 1441-1644) förvaras ett av 12 edsvurna män i Umeå socken bevittnat släktregister över kyrkoherdens och hans avkomlingar, daterat 16 maj 1626 och beseglat med socknens och prosten Ol. Niurenii sigill. G.m. hustru Anna (Enl. Bures släktregister var hon dotter till en Nils Olofsson i Burträsk och hans hustru Barbro)


Källor

1)Bygden: Härnosands stifts herdaminne del IV, Uppsala 1928