Personakt

Anna Unknown


Barn med Olof Gullesson

Barn:
Erik Olofsson

Noteringar

Nämnd 1674-1688 i Vänfors, Umeå lfs. Förskonningslängd 1675 i Vännfors, undertecknad i Umeå 1676-02-01; Hustru ANNA, ringa åhrswäxt och mycket fattigh, änkia medh många småå barn, och i stoor skuld, uthan manshielp på hemmanet (Kenneth Mossberg). 1678: Förbrända hemman af wådhäldh; Hustru Anna (Kenneth Mossberg).