Personakt Antavla

746 Anders Gertson Gerzonius

Borgmästare i Umeå. Blev ca 80 år.

Far:1492 Gerhardus Gerhardi, Jonae (1555? - 1623)
Mor:1493 Brita Andersdotter (Grubb) (1585? - )

Född:omkring 1620 Umeå (AC)
Död:1700 Umeå (AC) 1)

Barn med 747 Anna Eriksdotter Forselia (1630? - )

Barn:
373 Brita Gertzonia (1660? - 1744)

Noteringar

Sommaren 1666 tillträdde Anders Gertsson som borgmästare i
Umeå. Han efterträdde sin svärfader Erik Jöransson Forsell. Ur Umeå
stads historia av Steckzen: Valet försiggfick på samma sätt som
företrädarens, d.v.s. genom omröstning på allmän rådstuga och "med
landshövdingens kommunikation och samtycke. Anders Gertsson tycks ej
ha varit infödd stadsbo, i alla händelser kan han ej återfinnas bland
de mera bemärkta släkterna. Det kanske var tillfyllest, att han stod
väl till med landshövding Graan. En viss förfarenhet i latinska
språket tyder på att Anders Gertsson ej saknade boklig bildning.I 34
år kom han att sitta som stadens styresman. Han fick vara med om både
goda och onda tider, alltifrån högkonjunkturerna under början och
mitten av Karl XI:s regering till depressionen på 1690-talet. Anders
Gertsson var en duglig och arbetssam man, som stod på borgerskapets
bästa och med kraft förfäktade dess anspråk både mot K.M:t och
bönderna. Beträffande utseendet veta vi, att han bar glasögon och även
älskade att pryda sig med handskar och käpp. Till sinnelaget var han
en son av sin tid, myndig, kavat och självsäker. Detta bragte honom i
många rättstvister med likasinnade grannar. Därvid må beaktas, att han
såsom borgmästare och postmästare hade en ställning, vilken tvang
honom att inskrida mot överträdelser och förseelser. Detta uppfattades
av många som en personlig förolämpning, som nödtvunget krävde hämnd,
och överföll man honom ej med knytnävar eller tillhyggen, så var det
ett lägligt tillfälle att på allmänna rådstugan eller inför sittande
rätt utslunga tvetydiga eller öppna beskyllningar mot honom för
partiskhet eller tjänstefel. Särskilt råkade Anders Gertsson i delo
med kronans ämbetsmän å orten, såsom befallningsmannen,
regementsskrivaren och längre fram med landshövdingen. Fejden med
denne år 1691, som å annat ställe skildras, höll på att kosta honom
ämbetet, men Anders Gertsson gick som segrare ur striden, och tre år
efteråt förklarade borgerskapet på en valborgsmässorådstuga, att de
voro fullt belåtna med honom.


Källor

1)Umeå stads historia, Steckzen 1922