Personakt Antavla

186 Ericus Johannes Fluur

prost i Umeå. Blev 59 år.

Far:372 Hans Fluur (1654 - 1708)
Mor:373 Brita Gertzonia (1660? - 1744)

Född:1697-11-11 Skellefteå (AC)Bygden: Härnösands stifts
herdaminne del IV, Uppsala 1928
 
Död:1757-02-11 UmeåBygden:
Härnösands stifts herdaminne del IV, Uppsala 1928
 

Äktenskap med 187 Anna Burman (1704? - 1757)

Vigsel:1730-03-23

Barn:
93 Eva Maria Fluur (1742 - 1827)

Noteringar

Sändes 1707 till
Piteå skola där hans morbroder var apologistlärare, Härnösands
gymnasium 1713, student i Uppsala 1717. Promoverad till fil. mag 1722,
prästvigd 16 dec. samma år. Kallad till adjunkt af biskop Wallin.
Följande år huspredikant i greve Strömfelts familj. Förordnades 1724
till eo predikant vid artilleriet och 1730 till ordinarie. Ehuru ej
uppsatt på förslaget till kyrkoherde i Umeå, utnämndes han av Kungl.
Maj:t 1735. Prost 1743, kontraktsprost 1751. Träffades 11 maj 1756 av
ett slaganfall, som medförde svårt, men med stort tålamod buret
lidande, till dess döden kom 11 febr. 1757. Konsistoriet vitsordade,
att han i lifstiden varit en berömlig man, som med lära och lefverne
gjort sin församling mycken uppbyggelse, och erhuruväl han redan 1735
tillträdt Umeå pastorat, hade dock dels hans ömma och godhjärtade
sinnelag emot de fattiga och nödlidande, dels andra omständigheter
försatt de efterlefande barnen uti ett fattigt och gäldburet
tillstånd.(Hdpr 5/9 1757)(Härnösands stifts herdaminnen)
Upptagen i prästeståndets Riksdagsprotokoll 1740-41