Personakt

11902,11998 Anders Johannis

Kyrkoherde i Piteå (BD) socken. Blev ca 45 år.

Född:omkring 1520 1)
Död:omkring 1565 2)

Barn med 11903,11999 Brita Unknown (1530? - )

Barn:
5951,5999 Sara Andersdotter (1560? - )

Noteringar

Ägare 1557-64 i Öjebyn 1 Gran, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998) Kyrkoherde i Piteå landsförsamling 1544-65. Under hans tid begynte de katolska kyrkobruken borttagas. Det sägs, att då prästen vid en kristning i Kopparnäs by velat döpa barnet efter den nya ritualen, hade fadern hotat slå ihjäl honom med en yxa. Han skall ock för sitt nit att afskaffa de gamla sedvänjorna fått bära namnet Ill-Herr-Anders. I egenskap af prost redovisade herr Anders för det silfver, som från norra prosteriets kyrkor skulle, som obehöfligt vid den lutherska gudstjänsten, överlämnas till kronan. Enligt konung Gustaf I:s kvitto, daterat Vadstena 13 februari 1548 utgjorde denna leverans 30 lödiga mark halffjortonde lod silfver samt 12 lödiga mark 2 lod förgylld koppar. Vid vintertinget i Piteå den 22 mars 1556 blef herr herr Anders sakfälld till 40 mark för den åverkan, han gjort Pelle Persson i Bynom. I förening med södra kontraktets prost uppbar han 1560 en silfverskatt från hela Västerbotten á 3,020 mark, som utgick för Erik XIV:s tilltänkta friarefärd till England. Herr Andreas Johannis hade omkring 1545 till konung Gustaf betalt 20 ungerska gyllen för ett halvt hemman i Piteå gamlka Kyrkby, vilket han tänkt bruka och behålla för sina barn och efterkommande, men någon tid därefter blev samma halfva hemman honom fråntaget och överlämnat till en bonde Olof Nilsson. Då prosten sålunda intet bekommit för sitt guld, begärde han att detta måtte betraktas såsom det testamente, han tillämnat konungen, när Gud täcktes taga honom från denn världen, vilket konung Erik biföll 1561.


Källor

1)Sten Hofvenstam
  
2)Bygden: Härnösands stifts herdaminne del III, Uppsala 1928