Personakt

260,800,908,932,972 Mats Ersson Hjukström

Blev ca 38 år.

Född:omkring 1704 Hjuken, Umeå lfs (AC) 1)
Död:1742-11-26 2)

Äktenskap med 261,801,909,933,973 Elisabeth Hansdotter (1704? - )

Vigsel:1728-11-07 2)

Barn:
130,400,454,466,486 Hans Mattsson Uppenberg (1733 - 1806)

Noteringar

). Margareta Lindgren: Ur GM: Inskriven som soldat 1725, 21 år, var då ogift. Han ansågs svag och ogillades 1729. Sedan återtogs han i tjänst 1734 "emedan han något tilltagit i manlighet", 31 år gammal. Han ogillades igen 1735. I boken "Här ligger Hjuken" av Henning Larsson går att läsa mera om Matts Huik, som han kallades i domstol. Matts Huik, som han i domstol kallas, hade efter erhållet tillstånd år 1736 vid Åmsele begynt ett nybruk upptaga samt därstädes hus uppbyggt, är befunnet att om sommaren 1737 tvenne åsar blivit avhuggna och tvenne mesar med näver blivit uppbränt. År 1738 i juni månad hade Matts Huik tillhörig stuga blivit uppbränd. En granne, Johan Andersson, vittnade att han misstänkt en annan granne i Hjuken, Könik Danielsson, för mordbrand. Ytterligare en granne, Anders Ersson, erkände att han tillsammans med Könik följts åt till Åmsele. Där hade Könik tagit fram elddon och tänt på en bunt näver och uppmuntrade Anders att göra samma sak, vilket han också sade sig gjort .Könik hade då för Anders berättat att han huggit av åsarna. Samtliga grannar i Hjuken vittnade och förklarade att de höll Könik skyldig till bränderna. Könik erkände ingenting. Anders Ersson fick en månads fängelse medan Könik frikändes (!) (Db U 13/3 1739) Efter dessa händelser 1738 ansåg sig Matts Hjukström tvungen att överge sitt nybygge. Det framkom att Könik Danielsson skrämt Matts med att det skulle gå honom illa om han bosatte sig där. Det framkom också att det var ängslåttern och fisket Könik var rädd om. Hans hemman i Hjuken hade fiskerätten sedan gammalt i Åmsele. Det var inte slut på tråkigheterna för Matts del. Våren 1750 var Anders Ersson framme igen. Tillsammans med grannen Pehr Mattsson brände de ner en stuga tillhörig den änka som skulle bli Matts Huiks hustru


Källor

1)Margareta Lindgren
  
2)Staffan Bengtsson-internet