Personakt Antavla

716,3276,3300,3356,3676 Mats Pålsson

Bonde i Agnäs, Nordmaling (AC). Blev ca 44 år.

Far:2758,1432,6552,6600,6712,7352,3990 Pål Pålsson (1590? - 1648?)

Född:omkring 1615 Viksjö finnmark, Stigsjö (Y) 1)
Död:1659 Agnäs, Nordmaling (AC) 1)

Barn med 717,3277,3301,3357,3677 Beata Persdotter (1615? - 1680)

Barn:
358,1638,1650,1678,1838 Johan Mattsson (1660? - 1739)

Noteringar

Mats Pålsson. Född omkring 1615 i Viksjö. Död 1659 i Agnäs, Nordmaling (AC). Bonde i Agnäs, Nordmaling (AC). Förekommer 1648 - 1663 i Agnäs, Nordmaling (AC). 16 seland, 12 seland 1663. Finne. 1648 19/8: Böter för väghållning som brast, 3 marker. DB 1649 17/2: "Efter såsom Pål Pålsson och Mats Pålsson i Agnäs hafwa stort beswär uthstådt hemma i gårdarharne efter deras föräldrars frånfälle /framför dee andre syskonen/ och förähn som arfsskiftet skiedde altså tilståås dem nu till een begynnelse och widare beskiedh upå sin mödho och arbetet som dee hafft haffwa, at niutha dee fyra tr Rågh som af obyttan Lått tagin ähr, och opå den Sweden uthsåt som de effter föräldrarnes dödh huggut hafwa och dem med rätta tilhörer efter Nämbdens samtyckie." 1649: "Item hafwer förskr:r Pål Pålsson finnens Brodher Matts Pålsson widh nampn, gifwit be:te sin Brodher 1 1/2 Sälandh Jordh uthij faddergåfwor som ock i Agnäs liggiandes ähr, och Pål åther gifwit sin Brodher Mats 3 Lodh Silfwer och 1 Rijksdaler uthi wän- eller gengåfwa. JB 1656: Påll Pålsson, Mats Pålsson. 1658: sex personer redovisade. DB 1702 27/8 7: Sannolikt är det ej fråga om söner till MP: Johan, Hindrik, Per, Karin, Barbro och Märta. MP var broder till Pål Pålsson f 1618 i Agnäs. Förväxlas ej med MP i Agnäs, som var son till Pål Pålsson.


Källor

1)Leif Boström