Välkommen till Kyrkberg »

 

Jag heter Lars Walfridsson och och har arbetat med släktforskning till och från sedan 1995. Det mesta av arbetet som jag gjort har bestått i att samla och sammanställa uppgifter som min far eller andra redan nedtecknat från klassiska originalkällor.

Jag är född i Vilhelmina 1960 och har bott i Norrberg utanför Storuman fram till 1966 då vi flyttade till Skellefteå. Där stannade vi till 1967 då vi lämnade Västerbotten för att mina föräldrar fick tryggare arbete i Västerås.

 

Min far är född och uppvuxen i Kyrkberg. Han fick tidigt börja arbeta som getare och senare som skogsarbetare i timmerskogen. När familjen lät uppföra en ny ladugård väcktes intresset för husbyggnation och han utbildade sig till snickare. Det var ett yrke han trivdes med och han slutade sin aktiva bana som yrkeslärare för bygg och anläggning, i Västerås. Känslan för Kyrkberg och trakten kring Storuman var alltid mycket stark och vår familj har vistats här många somrar.

 

Nybyggarna Carl Nathanaelsson och Philip Simonsson i Luspen anhöll 1796 om utsyning av ett nybygge vid Storuman i närheten av Kyrkberget. Syneinstrumentet granskades och godkändes vid Lyckseletinget 1800.

Ingen av insynarna flyttade dit. Olika personer bodde där inhyses. Gabriel Danielsson i Barsele ägde besittningsrätten till Kyrkberg i 13 år, men han bodde aldrig där. 1814 omtalas att Johan Johansson i Kyrkberget hade fått insyna åkerjord "på ett näs uti sjön Stor-Uman som anses blifwa befriad från frostacktighet, genom den marken på sidorne omgifwande djupa Sjön."

läs mer >>

 

 

Nyheter»

 

Senaste editering 2014-02-16.

 

Min sambo Ankis anor

läs mer >>

 

 

Mina anor »

 

Med hjälp av min fars anteckningar en del eget arbete och stor hjälp av andra släktforskare som Bo-Arne Torger och Sten Hofvenstam har jag sammanställt mina anor. läs mer >>

 

 

Emigration»

 

Lappmarken drabbades hårt av missväxt på 1860-talet. Frostnätter förstörde skördarna innan de hunnit mogna. Speciella undervisare skickades ut för att lära allmogen att samla in, bereda och använda nödbrödsämnen. läs mer >>

 

 

Släktträff »

 

Några Storuman och Stenselebor med rötterna i Kyrkberg lekte en tid med tanken att försöka ordna en släktträff där så många som möjligt av dem har sina rötter i Kyrkberg skulle få tillfälle att träffas. Denna tanke blev verklighet första gången den 3-4 Juli 1982. läs mer >>

 

 

Lars Walfridsson © 2011

 

 

 

 

Kyrkberg är en liten by vid Umans strand, några mil från Storuman i Västerbotten. Här har jag mina rötter.

 

 

 

Kyrkberg